สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนจะทำการ deploy node.js บน Heroku

  • node.js app ที่จะนำมาใช้ในการทดลอง deploy
  • ต้องมี Heroku account
  • ติดตั้ง node.js พร้อม npm
  • ติดตั้ง Heroku Toolbelt

สำหรับการติดตั้ง node.js และ npm ให้ดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่ ครับ เลือกดาวน์โหลดเวอร์ชันให้ตรงกัน OS นะครับ จากนั้นก็ให้ติดตั้งตามขั้นตอนตามปกติครับ และสำหรับ Heroku Toolbelt ให้ดาน์โหลดจาก ที่นี่ ครับ แล้วก็ติดตั้งตามขั้นตอนปกติเช่นกัน

เมื่อเตรียมส่วนต่างๆ ตามที่ลิสต์ไว้ด้านบนเรียบร้อยแล้ว เราก็มาเริ่มทดลอง deploy node.js app บน Heroku กันเลยครับ

เริ่มต้นด้วยการ login Heroku โดยเปิด Git Bash แล้วใช้คำสั่ง

$ heroku login

ใส่อีเมล พร้อมรหัสผ่านของ Heroku account ลงไป

จากนั้นเตรียม node.js app ที่จะนำมาทดลอง deploy บน heroku ซึ่งเราสามารถใช้ข้อมูลทดลองได้โดยการ clone repository ผ่านคำสั่ง

$ git clone https://github.com/heroku/node-js-getting-started.git

เมื่อ clone repository ตัวอย่างมาเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปยัง path ของ repository ด้วยคำสั่ง

$ cd node-js-getting-started

จากนั้นใช้คำสั่ง

$ heroku create

ในการสร้าง app บน Heroku เพื่อรอรับ node.js app ที่เราจะทำการ deploy ขึ้นไปกัน โดยเมื่อใช้คำสั่งดังกล่าว Heroku จะ generate ชื่อ app โดยการสุ่ม ในที่นี้ถูกสร้างภายใต้ชื่อ afternoon-thicket-5185

จากนั้นเราจะทำการ deploy โค้ดตัวอย่างของ node.js app ที่ใช้คำสั่ง clone ลงมา เพื่อนำไป deploy ไปบน Heroku ผ่านคำสั่ง

$ git push heroku master

เป็นอันเสร็จสิ้นการ deploy ลองตรวจสอบการทำงานของ app ที่ deploy ไปด้วยคำสั่ง

$ heroku ps:scale web=1

จากนั้นก็ทดลองเปิด node.js app ด้วย URL ที่ถูก generate ขึ้นมา หรือใช้คำสั่ง

$ heroku open

โดยหลังจากรันคำสั่งดังกล่าว node.js app ที่เราได้ทำการ deploy ไปเมื่อสักครู่ก็จะถูกเปิดขึ้นมาดังรูปด้านล่าง

Comments are closed.