เรามาทำความรู้จักกับ Munin monitoring กัน Munin monitoring เป็น Software ที่เอามาใช้ Monitor system และ network ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ดูการใช้งาน resource เครื่อง และส่งค่านั้นๆ มาที่เครื่อง Server และแสดงผลเป็นกราฟเพื่อให้อ่านค่าได้ง่ายขึ้น munin จะมีการทำงานที่สำคัญอยู่สองส่วนคือ ส่วนที่เป็น Server หรือ Master และส่วนที่เป็น Client หรือ Node

munin monitoring

ที่นี้เรามาดูวิธีการติดตั้ง Munin Master บน Ubuntu Server 14.04.1 กันเลยอันดับแรกเมื่อเราติดตั้ง Ubuntu Server ให้เปลี่ยนชื่อ hosts ใน /etc/hosts ในตัวอย่างจะตั้งเป็น stats.munin.local เสร็จแล้วให้สั่ง Update และ Upgrade ก่อนเลยดังนี้

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

จากนั้นสามารถติดตั้ง munin master, munin-node และ apache2 โดยใช้คำสั่ง

sudo apt-get install munin munin-node apache2

หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ก็มาดูในส่วนของ configuration ของ munin master ซึ่งจะอยู่ที่ Path /etc/munin/munin.conf ใน munin.conf

sudo vim /etc/munin/munin.conf

ให้แก้ไขไฟล์ดังนี้

แก้ไขชื่อ host ของเครื่อง node ที่จะ monitor

เสร็จแล้วให้ save และออกมาจาก editor ต่อไปให้เข้าไป config munin-node

sudo vim /etc/munin/munin-node.conf

แก้ไขไฟล์ดังนี้

เพิ่ม ip address เพื่ออนุญาติให้สามารถ connect มาที่ node ได้ในตัวอย่าง เครื่อง server munin ip 192.168.56.1

เสร็จแล้วให้ save และออกมาจาก editor
Restart service munin และ munin-node โดยใช้คำสั่ง

sudo service munin restart && sudo service munin-node restart

ต่อไปให้เพิ่ม virtual host ใน apache2

สร้าง site available ใน /etc/apache2/site-available (ในตัวอย่างจะตั้งชื่อเป็น stat.conf)

vim /etc/apache2/sites-available/stat.conf

สร้าง file htpasswords เพื่อใช้ในการ Authen ที่หน้าเว็ปโดยใช้คำสั่ง (ในตัวอย่างจะใช้เป็น user admins)

sudo htpasswd -c /etc/apache2/htpassword2 admins

เพิ่ม config ดังนี้

Disable Default site

rm /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Enable site

ln -s /etc/apache2/sites-available/stat.conf /etc/apache2/sites-enabled/stat.conf

สั่ง restart apache2 โดยใช้คำสั่ง

sudo service apache2 restart

ที่นี้เรามาลองเปิดหน้า web เพื่อใช้งาน munin กันครับ โดยพิมพ์ URL:http://192.168.56.100 และใส่ User และ Password ที่เคยสร้างไว้ที่ /etc/apache2/htpasswords

เมื่อ login เข้ามาแล้วจะแสดงดังรูป

ให้ click ที่ node ชื่อ stats.munin.local จะเข้ามาหน้าแสดงกราฟต่างๆ ของ node (ช่วงที่เส้นกราฟขาดคือช่วงที่ผมไม่ได้เปิดเครื่อง node น่ะครับ)

ก็จบในส่วนการติดตั้ง munin Master และ munin-node เบื้องต้นครับ

Comments are closed.