โดยทั่วไปเราอาจจะคุ้นเคยกับการดูแล และตรวจสอบระบบ (monitoring) ผ่านซอฟต์แวร์อย่าง Nagios (หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน) ซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณได้เข้าใจถึงความสำคัญของการตรวจสอบเป็นอย่างดี แต่ ณ ขณะนี้ทาง 10gen ได้ทำการ build บริการสำหรับ MongoDB ขึ้นมาที่ชื่อว่า Mongo Monitoring Service หรือเรียกสั้นๆ ว่า MMS โดยบริการตัวนี้ จะช่วยลดความยุ่งยากในการดูแล และตรวจสอบ MongoDB

MMS นั้นทำได้มากกว่าการบอกว่า MongoDB กำลังทำงานอยู่ ซึ่งตัว agent ที่อยู่บน MongoDB server จะทำการรายงานข้อมูลกลับมาอย่างเช่น ข้อมูล Memory, opcounters, จำนวน connection, network in/out, ขนาดของฐานข้อมูล ฯลฯ และที่สำคัญที่สุดข้อมูลที่แสดงกลับมาเหล่านี้ แสดงผลให้เราเห็นในรูปแบบของ chart ซึ่งเราสามารถ zoom และ expand ชุดข้อมูลที่เราต้องการจะดูได้โดยง่าย และที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือขณะนี้ OpenShift ได้ประกาศการสนับสนุน MMS ซึ่งทำให้เราสามารถใช้งานบริการส่วนนี้ได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนแรกให้เราเข้าไป sign up MMS ก่อน ที่ https://mms.10gen.com โดยคุณจะต้องระบุกลุ่ม สำหรับการจัดการสำหรับผู้ใช้หลายคนด้วย ถัดไปให้เราเข้าไปดาวน์โหลด Agent โดยลิงค์ดาวน์โหลดจะอยู่ในหน้า Host page โดยจะต้อง Log in ก่อน

ถัดไปจะเป็นการกำหนด Path ตัวอย่างการระบุ Path เช่น ถ้าเราได้ตั้งชื่อ application ของเราว่า “mmstest” และ git repo ของเราเก็บไว้ที่ $HOME/shiftapps/mmstest ให้เราสร้าง directory $HOME/shiftapps/mmstest/.openshift/mms และ copy ลงใน setting.py ที่ดาวน์โหลดมากับ agent ก่อนหน้านี้

setting.py คือตัวที่ใช้ตั้งค่า MMS agent โดยภายในจะประกอบด้วย API keys สำหรับเชื่อมต่อกับ MMS account

จากนั้นให้ run คำสั่งที่อยู่ด้านล่างนี้ภายใต้ Path $HOME/shiftapps/mmstest

$git add -A
$git commit -a -m "add setting.py for MMS agent"
$git push

ถัดไปเป็นการสั่ง Embeded MMS cartridge ไปยัง application จากตัวอย่างให้รันคำสั่ง

$rhc cartridge add 10gen-mms-agent-0.1 -a mmstest

ขั้นตอนถัดมาให้เราเพิ่ม host ในหน้า Host page บน MMS

ข้อมูลในส่วนนี้คุณจะได้จากการที่คุณได้ add MongoDB ใน application ของคุณ แต่หากคุณไม่มีข้อมูลในส่วนนี้คุณสามารถเชื่อมต่อ application ผ่านคำสั่ง SSH และ print ข้อมูลออกมา ด้วยคำสั่ง

$ssh UUID@appname-namespace.rhcloud.com

โดย UUID สามารถดูได้จากตอนที่คุณใช้คำสั่ง git push ก่อนหน้านี้ โดยคุณอาจจะใช้การ copy ข้อมูลตรงส่วนนั้นมาเลยก็ได้ แล้วคุณก็จะสามารถเชื่อมต่อ application ของคุณผ่านคำสั่ง

$echo $OPENSHIFT_MONGODB_DB_URL

โดยผลลัพธ์ที่ได้ จะมีรูปแบบคล้ายตัวอย่างด้านล่างนี้

mongodb://admin:PASSWORD@127.X.X.X:27017

แค่นี้คุณก็สามารถ copy/paste ข้อมูลส่วนนี้ไปยัง host ที่สร้างบน MMS ได้แล้วครับ

ผลลัพธ์ที่แสดงด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างหน้าจอแสดงผล monitoring opcounter ของ MMS นะครับ

ข้อมูลอ้างอิงจาก : https://blog.openshift.com/getting-started-with-mongo-monitoring-service-mms-on-openshift/

Comments are closed.