ครั้งที่แล้วพาเล่น Digital Temperature Sensor DHT22 กับ Raspberry Pi เราสามารถอ่านค่า Temperature และ Humidity ออกมาได้ แต่ถ้าจะให้สนุกต้องเก็บข้อมูลและเอาไปใช้งานต่อได้ซึ่งก็มีอยู่หลายวิธี เช่น เก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล เก็บข้อมูลลงไฟล์ เป็นต้น เนื่องจากเคย blog เรื่อง Xively กับ Arduino ไปแล้ว ครั้งนี้ขอไม่ blog เรื่องนี้กับ Raspberry Pi ก็แล้วกันครับ แต่จะขอใช้ REST API ที่สร้างจาก StrongLoop แทนที่ blog ไปครั้งที่แล้ว ลองไปหาอ่านกันได้

REST Client บน PyPi ไม่ใช่เรื่องยาก ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะใช้ Python Module ไหนมากกว่า ซึ่งก็มีอยู่หลายตัวให้เลือกใช้ ดังนี้

และเช่นเคยผมชอบความเรียบง่าย ขอเลือก request ก็แล้วกัน :) การติดตั้ง requests ก็ง่ายมากและติดตั้งได้หลายวิธี

ใช้ pip

pip install requests

ใช้ easy_install

easy_install requests

หรือจะติดตั้งจาก code ก็ได้

git clone git://github.com/kennethreitz/requests.git

cd requests

python setup.py install

เลือกวิธีกันตามสบายครับ ทีนี้มาถึงเรื่องที่เราต้องทำแล้วก็คือส่งค่า Temperature ไปที่ REST API ของเรา เพิ่มโค้ดเข้าไปดังนี้

Comments are closed.