การสร้างฐานข้อมูลบน CouchDB ที่จะทดสอบให้ดูกันนี้ จะทดลองสร้างฐานข้อมูลบน Ubuntu กันนะครับ

โดยเราสามารถสร้างฐานข้อมูลด้วยการรันคำสั่ง

$curl -X PUT http://localhost:5984/<database_name>

ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง

และสามารถตรวจสอบฐานข้อมูลทั้งหมดได้โดยการรันคำสั่ง

$curl -X GET http://localhost:5984/_all_dbs

ระบบก็จะแสดงฐานข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บน CouchDB ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง

หากเรามีการสร้างฐานข้อมูลที่ซ้ำกับฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ระบบจะแจ้งกลับมาว่าชื่อฐานข้อมูลที่สร้างนั้นมีอยู่แล้ว ไม่สามารถสร้างได้ ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ ผมจะทดลองสร้างฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะทดสอบดู จะเห็นว่ามีการแจ้งกลับดังรูปตัวอย่างด้านล่าง

ทดลองสร้างฐานข้อมูลใหม่อีกครั้ง โดยใช้ชื่อที่ไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ จะเห็นว่าสามารถสร้างฐานข้อมูลได้ตามปกติ

และหากลองตรวจสอบฐานข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บน CouchDB ก็จะได้ผลลัพธ์ดังตัวอย่างด้านล่าง

และหากเราต้องการลบฐานข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว สามารถทำได้โดยการรันคำสั่ง

$curl -X DELETE http://localhost:5984/<database_name>

ฐานข้อมูลที่ระบุก็จะถูกลบทิ้ง โดยเมื่อตรวจสอบฐานข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดก็จะพบว่า ฐานข้อมูลที่สั่งลบไปนั้น ได้หายไปเรียบร้อยแล้ว

Comments are closed.