เนื่องจากจำไม่ได้ว่าเคยเขียน How to เรื่อง Cacti ไปหรือยังและพยายามค้นดูแล้วหาไม่เจอ ก็เลยเอามาเขียนใหม่อีกรอบครับ Cacti เป็น Performance Monitoring System ตัวหนึ่งที่ใช้งานง่าย เน้นการจับข้อมูลจาก SNMP เป็นหลัก ทำให้การตั้งค่าการใช้งาน Cacti ง่ายตามไปด้วย อีกอย่างมี Plugin เสริมน่าที่สนใจหลายตัว มาลงมือกันเลย

apt-get update

apt-get install snmpd cacti cacti-spine

ตัวติดตั้งเริ่มให้คุณตั้งค่ารหัสผ่านให้กับ MySQL และ Config Cacti :) ง่ายป่าว จากนั้นเรามา config เจ้า SNMP เพิ่มอีกนิดหน่อย แก้ไขที่ไฟล์ /etc/snmp/snmpd.conf แก้ให้ snmpd listen connection on all interfaces

#agentAddress udp:127.0.0.1:161

agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161

แก้ไข ACCESS CONTROL uncomment ตรง rocommunity แก้ ip address ให้เป็น ip address ของ Cacti

rocommunity secret Cacti-IP-Address

แก้ไขข้อมูล SYSTEM INFORMATION ให้สื่อความให้สักหน่อย

sysLocation Some Sererver

sysContact some@example.org

จากนั้น restart service ของ snmpd ดังนี้

service snmpd restart

จากนั้นมาตั้งค่า Cacti กัน เปิด browser ไปที่ http://your-cacti-server/cacti ล็อกอินด้วยผู้ใช้ admin รหัสผ่าน admin

จากนั้นโปรแกรมจะให้ตั้งรหัสผ่านใหม่

เมื่อตั้งรหัสผ่านเสร็จก็จะเข้าหน้า Cacti โล่งๆ แบบนี้

เปิดหน้า setting ที่ Configuration > Settings ตั้งค่า SNMP Version เป็น 2 และ SNMP Community เป็น secret

คลิกไปที่ Tab Poller เลือก Poller Type เป็น spine กำหนด Poller Inteval เป็น Every Minute กด Save

เพิ่ม Host ของเราเข้าไป ไปที่ Management > Devices กด Add ใส่ข้อมูล ระบุชื่อ hostname หรือ ip address เลือก Template เป็น Local Linux Machine กด Save

เพิ่ม Template เพิ่มเติม Unix – Ping Latency, SNMP – Get Mounted Partitions, SNMP – Get Processor Information, SNMP – Interface Statistics กด Save

กด Create Graphs for this Host เลือกกราฟทั้งหมด กด Create

นั่งรอไปสักพัก เลือก Tab Graphs ก็จะพบกราฟที่ดึงมาจาก SNMP สวยงาม :)

ถ้าต้องการทำ report โดยเลือกเฉพาะบางกราฟ ให้ไปที่ Console > Management > Graph Trees เลือกสร้างรายงานที่คุณต้องการได้ ;)

Comments are closed.