ผมได้ DW.miniESP เป็น IoT Dev Kit ขนาดเล็กพร้อม ESP8266 (ESP-07) พัฒนาโดย Deaware สามารถเสียบลง Bread Board ใช้งานได้ทันที ตัวบอร์ดมี regurator 5.0v มาให้ด้วย สามารถเสียบ battery หรือใช้ไฟจาก usb-to-ttl ก็ได้ สำหรับท่านที่เป็นห่วงเรื่องสัญญาณ Wifi ตัว ESP-07 มีจุดเชื่อมต่อเสาอากาศเพิ่มได้ด้วย ตัวบอร์ด DW.miniESP มีหน้าตาแบบนี้

สำหรับการใช้งาน DW.miniESP มาพร้อมกับ NodeMCU คุณสามารถเขียนภาษา lua ใส่เข้าไปได้เลย หรือหากต้องการเขียนแบบ native โดยใช้ Arduino ESP ก็สามารถทำได้เช่นกัน

วิธีเขียนโปรแกรมใส่ลงใน DW.miniESP ต้องใช้ usb-to-ttl ด้วย สำหรับการต่อสายและติดตั้ง DW.miniESP Board เพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้าโครงการ DW.miniESP Firmware Support ใน GitHub ซึ่งอธิบายไว้ได้ดีเลยทีเดียว

สำหรับท่านที่ติดตั้ง Arduino ESP ไว้แล้ว สามารถเลือกเป็น Generic ESP8266 Module ได้ครับ สำหรับท่านที่สนใจ Board IoT ขนาดเล็กก็สามารถหามาเล่นกันได้ที่เว็บไซต์ของ Deaware ครับ

Comments are closed.