เนื่องจากเห็นคุณ Pumpith Ungsupanit เล่น Humhub ก็เลยอยากเล่นบ้าง Humhub เป็น OpenSource Social Network น้องใหม่มีความสามารถหลายอย่าง คล้ายๆ Facebook รองรับการใช้งาน Group, Spaces (ใน Facebook เรียก Page), File, Search และรองรับการทำงานบน Mobile และ Tablet ด้วย และที่สำคัญมีส่วนเสริม (plug-in) ให้ติดตั้งเพิ่มเติมได้ ผ่าน Market Place ครับ ใครอยากทดลองเล่นก็สามารถเข้าไปเล่นตัว Demo ที่เว็บ Humhub ได้

แต่ถ้าอยากติดตั้งเองก็สามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆ บน Ubuntu 14.04 LTS ดังนี้


ติดตั้ง package ที่ต้องใช้งานกันก่อน

sudo apt-get install imagemagick php5-curl php5-mysql php5-gd php5-cli php5-ldap php-apc php5-memcached libapache2-mod-xsendfile phpmyadmin mysql-server git

สั่ง clone repo โครงการมา

git clone https://github.com/humhub/humhub.git

คัดลอกไฟล์ไปยัง ไดเรคทอรี /var/www/html และลบไฟล์ index.html ออกไป

sudo rsync -av humhub/ /var/www/html

cd /var/www/html

sudo rm -rf index.html

เปลี่ยน owner เพื่อให้ Apache เขียนข้อมูลลงไปได้

sudo chown www-data:www-data -R assets/

sudo chown www-data:www-data -R protected/runtime

sudo chown www-data:www-data -R protected/modules

sudo chown www-data:www-data -R protected/config/local

sudo chown www-data:www-data -R uploads/

สร้าง database และกำหนด priviliege ให้เรียบร้อย

mysql -u root -p

create database humhub character set utf8 collate utf8_general_ci;

grant all privileges on humhub.* to humhub@localhost identified by 'hubhum123';

สั่ง reload MySQL ใหม่

mysqladmin -u root -p reload

จากนั้น browse ไปทีี่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ระบบจะเริ่มขั้นตอนการ config ดังนี้

ดูว่า library อะไรขาดเหลือหรือไม่

เริ่มตั้งค่าฐานข้อมูล

จากนั้นโปรแกรมจะให้เราตั้งชื่อ Social Network ของเรา แล้วให้ตั้งค่า Admin ดังนี้

แค่นี้เราก็ได้ Humhub มาใช้งานแล้ว login เข้าไปเล่นได้เลย

ที่เหลือลองเล่นกันต่อเองนะครับ :)

Comments are closed.