ครั้งที่แล้วพาเล่น Node-RED บนเครื่อง Linux Server ครั้งนี้มาลองเล่นบน Respberry Pi กันบ้าง เผื่อท่านใดสนใจเอาไปประยุกต์กับการอ่านค่าจาก MQTT Broker แล้วส่งข้อมูลไปยัง MQTT Broker อื่นหรือสั่งงานผ่าน GPIO แล้วแต่การประยุกต์ใช้ครับ Node-RED ต้องใช้ Node.js ดังนั้นเราติดตั้ง Node.js สำหรับ Raspberry Pi กันก่อน ดังนี้

เอาไฟล์ package จากเว็บมาก่อน

wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb

ติดตั้งด้วยคำสั่ง

sudo dpkg -i node_latest_armhf.deb

เท่านี้ก็ได้ Node.js และ npm แล้ว จากนั้นก็ clone Node-RED จาก git repository ดังนี้

git clone https://github.com/node-red/node-red.git

cd node-red

npm install

ติดตั้ง init.d script เพิ่มเพื่อให้ start service ทุกครั้งที่ boot ดังนี้

sudo wget http://goo.gl/sbQKuw -O /etc/init.d/node-red

sudo update-rc.d node-red defaults

ทดลอง start service ด้วยคำสั่ง

sudo service node-red start

หากต้องการใช้ Node-RED ควบคุม GPIO ก็ติดตั้ง WiringPi เพิ่มดังนี้

cd ~

git clone git://git.drogon.net/wiringPi

cd wiringPi

./build

ติดตั้ง module wiring-pi สำหรับ Node.js

cd ~/node-red

npm install wiring-pi

แก้ไฟล์ settings.js ดูในส่วน functionGlobalContext เพิ่มโมดูล wiringPi ลงไปดังนี้

functionGlobalContext: {
wpi: require('wiring-pi')
}

มาลองทดสอบกัน ต่อวงจรง่ายๆ แบบนี้

เปิด Node-RED ขึ้นมาแล้ว import โค้ดเข้าไป

เราจะได้ application ดังนี้

อย่ารอช้ากด deploy เลยครับจะพบว่า LED ของเรากระพริบแล้ว :) คุณสามารถใช้ Node-RED สร้าง REST API เพื่อรับหรือส่งข้อมูล ใช้งานร่วมกับ MQTT Broker ได้เช่นกันลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูครับ

Comments are closed.