Yeoman เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเริ่มต้น project ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ด้วยการใช้งานจาก generator plugin ทำให้คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากสร้าง project เกี่ยวกับอะไร และไม่ต้องคำนึงถึง component ต่างๆ ที่ต้องใช้เพราะ yeoman จะจัดการให้คุณทั้งหมด yeoman มี generator หลายแบบให้คุณเลือกใช้ ไม่ว่าคุณจะทำงาน website, chrome app หรือแม้กระทั่ง wordpress ก็มีให้เรีกใช้งาน เพียงแค่ใช้คำสั่ง yo ตามด้วย generator ที่คุณต้องการใช้ง่ายๆ แค่นี้เอง

เครื่องมือที่ใช้กับ Yeoman ได้แก่ Yeoman, Grunt และ Bower ซึ่งคุณสามารถติดตั้งผ่าน npm ได้

มาลองใช้งาน Yeoman กัน เริ่มจากติดตั้ง yeoman กันก่อน

sudo npm install -g yo bower grunt grunt-cli

ติดตั้ง generator เพิ่มเติม ยกตัวอย่างเป็น webapp

npm install -g generator-webapp

ตัว generator webapp นี้จะมี HTML5 Boilerplate, jQuery, Modernizr และ Bootstrap มาให้ มาลองสร้าง webapp ง่ายๆ กัน

mkdir webapp

cd webapp

จากนั้นสั่ง yo กันได้เลย

yo webapp

ตัว yeoman จะถามเราว่าอยากได้ webapp แบบไหน เลือก bootstrap จากนั้น yeoman จะเริ่มติดตั้ง component ที่ต้องใช้ เมื่อติดตั้งเสร็จใช้คำสั่ง grunt serve ได้เลย

grunt serve

หลังจาก run แล้ว grunt จะเปิด browser ให้พร้อมแสดงหน้าเว็บให้เรา

กลับมาดูโค้ดที่ไดเรคทอรี app เราจะพบว่า yeoman จัดการ component ต่างๆ ให้เราเรียบร้อย และมี Bootstrap Boilerplate ให้เราด้วย สามารถแก้ไขโค้ดได้เลย

Comments are closed.