การเริ่มต้น deploy PHP app บน Heroku นั้น จำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้ก่อนนะครับ

  • PHP app ที่ใช้ Composer สำหรับการจัดการ Dependency
  • ต้องติดตั้ง PHP ก่อน
  • ต้องติดตั้ง Composer ก่อน
  • ต้องมี Heroku account
  • ต้องมี Heroku Toolbelt

การติดตั้ง PHP ให้เข้าไปดาวน์โหลด ที่นี่ ครับ โดยหากใช้งานบน Windows ให้เลือกดาวน์โหลดเวอร์ชันสำหรับ Windows ด้วยนะครับ

ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจะเป็นไฟล์ zip นะครับ ให้เราแตกไฟล์ zip ดังกล่าวไปไว้ที่ใดก็ได้ครับ

จากนั้นก็ไปดาวน์โหลด Composer จาก ที่นี่ ครับ เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะเป็นไฟล์ exe ให้รันเพื่อติดตั้งเลยครับ ติดตั้งตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ นะครับ แต่พอถึงขั้นตอนที่จะให้เรา Browse ไฟล์ ให้เราไปเลือกไฟล์ php.exe ที่อยู่ใน path ของ php ที่ดาวน์โหลดมาจากขั้นตอนก่อนหน้า หลังจากนั้นก็ให้ทำไปตามขั้นตอนจนติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

สำหรับ Heroku Toolblet สามารถดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่ ครับ เมื่อดาวน์โหลดแล้วให้ติดตั้งตามขั้นตอนปกติครับ

เมื่อมีสิ่งต่างๆ ด้านบนครบแล้ว เราก็มาเริ่มกันเลย

ให้เปิด Git Bash ขึ้นมาแล้ว ให้รันคำสั่ง

$ heroku login

แล้วระบุ Heroku account ของเราลงไป

เมื่อ log in เข้าไปเรียบร้อยแล้ว เราก็จะทำการเตรียม PHP app ที่จะใช้ในการ deploy โดยทดลองได้จากตัวอย่างที่เตรียมเอาไว้ ด้วยการสั่ง clone application ผ่านคำสั่ง

$ git clone https://github.com/heroku/php-getting-started.git

จากนั้นก็ให้เข้าไปยัง repository ที่ได้ทำการ clone มาโดยใช้คำสั่ง

$ cd php-getting-started

ในส่วนนี้ต้องมั่นใจก่อนว่าเราได้ติดตั้ง Composer ไว้ก่อนแล้ว เนื่องจาก Heroku จะใช้ Composer ในการจัดการ dependency บน PHP Project

จากนั้นใช้คำสั่ง

$ heroku create

เพื่อสร้าง app บน Heroku สำหรับเตรียมรับ PHP app ที่จะนำไปวางบน Heroku ซึ่ง Heroku จะทำการ generate ชื่อโดยการสุ่ม ในที่นี้ชื่อที่สุ่มขึ้นมาคือ secure-tundra-8017

จากนั้นทดลอง deploy โค้ดที่เตรียมเอาไว้โดยใช้คำสั่ง

$ git push heroku master

การ deploy เป็นอันเสร็จสิ้น มั่นใจว่า app ที่ deploy ได้ทำงานอยู่โดยใช้คำสั่ง

$ heroku ps:scale web=1

ทดลองเปิด web app ผ่านทาง URL ที่ได้มา หรือโดยการรันคำสั่ง

$ heroku open

จะได้ผลลัพธ์ตามตัวอย่างด้านล่างครับ

Comments are closed.