หากมีไฟล์อิมเมจที่สร้างจาก nero แล้วต้องการเปิดใช้งาน หรือนำมาสร้างซีดีใน Suriyan จะต้องแปลงไฟล์ให้เป็นนามสกุล .iso เสียก่อน ซึ่งสามารถทำได้ด้วยโปรแกรมที่ชื่อ nrg2iso สามารถสั่งติดตั้งได้ ผ่านโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ วิธีใช้ให้ใช้งานผ่านเทอร์มินัลโดย

ไปที่เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > เทอร์มินัล

รูปภาพ

แล้วพิมพ์คำสั่ง

nrg2iso ไฟล์.nrg ไฟล์ใหม่.iso

ตัวอย่างเช่น

รูปภาพ

Comments are closed.