มีโปรแกรมแสดงรายละเอียด hardware อย่าง cpu-z ที่ชื่อ cpu-g ซึ่งดาวน์โหลดได้ที่ http://sourceforge.net/projects/cpug/ จากนั้นให้แตกไฟล์แล้วเรียกไฟล์ที่ชื่อ cpu-g โดยการดับเบิลคลิกที่ไฟล์

รูปภาพ
รูปภาพ

นอกจากนี้ยังโปรแกรมอื่นใช้แสดงรายละเอียด hardware ของเครื่อง เช่น hardinfo หรือ sysinfo สามารถติดตั้งได้ผ่านศูนย์ซอฟท์แวร์

Comments are closed.