มี โปรแกรม Arista ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงไฟล์มีเดียให้เป็นฟอร์แมตต่างๆ ที่สามารถใช้กับอุปกรณ์แต่ละประเภทได้ด้วย เช่น iPod, CD/DVD หรือ Handbrake ที่สามารถแปลงไฟล์ที่มาจาก Bluray ให้เป็นไฟล์ที่เก็บไว้ใช้บนคอมพิวเตอร์หรือสื่ออื่นๆ ด้วยคุณภาพแบบ H.264 ติดตั้งโปรแกรมได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์แล้วเรียกใช้งานหลังจากติดตั้งโดย

ไปที่เมนู > เสียงและวิดีโอ > Arista

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม Arista

รูปภาพ

Comments are closed.