สามารถดูและเปลี่ยนปุ่มลัดได้ โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > ปุ่มลัด

รูปภาพ
รูปภาพ

Comments are closed.