มูลนิธิซอฟต์แวร์เสรีหรือ (Free Software Foundation) ก่อตั้งมาเพื่อสนับสนุนซอฟต์แวร์เสรีและเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้ออกนโยบาย "ต่อต้านการอัพเกรดระบบเป็นวินโดวส์ 7" และทำการการส่งจดหมายให้แก่องค์กรไอทีที่ใหญ่ที่สุดในโลกจำนวน 499 บริษัท แต่ไม่ได้จัดส่งให้ไมโครซอฟท์เพียงรายเดียว (จัดอันดับโดยนิตยสาร Fortune จำนวน 500 องค์กร)

      โดยในจดหมายจะมีเนื้อความกล่าวถึงผลกระทบต่อโลกไอทีและอินเทอร์เน็ตที่ เกิดจากวินโดวส์ 7 นอกจากนี้แล้วมูลนิธิยังได้เปิดเว็บไซต์เพื่อต่อต้านวินโดวส์ 7 คือเว็บ www.windows7sins.org ซึ่งแปลว่า "บาปของวินโดวส์ 7" โดยมีการเปรียบเทียบระหว่างฟีเจอร์ของวินโดวส์ 7 จำนวน 7 อย่างกับบาปทั้ง 7 อย่างในศาสนาคริสต์ และแนบท้ายข้อความของจดหมายให้หันมาใช้ GNU/Linux กันให้มากขึ้น

รายละเอียดบาป 7 อย่างนั้นดูได้จากเว็บ www.windows7sins.org

ที่มา – blognone

Comments are closed.