การปรับปรุงที่ระบบแจ้งเตือนนี้ จะมีทั้งการปรับปรุงในส่วนของซอฟต์แวร์และความปลอดภัยของระบบ เราจะปรับปรุงหรือไม่ก็ได้ แต่เพื่อให้ระบบทันสมัยและทำงานได้ดีขึ้น ขอแนะนำให้ปรับปรุงตามที่ระบบมีการแจ้งเตือน

รูปภาพ

Comments are closed.