ซิป้ามีโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อให้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับโอ เพนซอร์สซอฟต์แวร์ให้กับหน่วยงานและบุคคลทั่วไป

หลักการและเหตุผล
ซิป้ามีโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อให้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ให้กับหน่วยงานและบุคคลทั่วไป และสร้างแรงจูงใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นโอเพนซอร์ส โดยกิจกรรมนี้จะมีอยู่ 3 รูปแบบด้วยกันคือการจัดนิทรรศการ การจัดงานสัมมนา และการจัดสัมมนากลุ่มย่อย ทุกกิจกรรมมุ่งเน้นไปที่การพบปะระหว่างผู้ประกอบการโอเพนซอร์สกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

จึงมีความต้องการรับสมัครผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   
คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
1.เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2.มีผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

สิทธิประโยชน์
1.ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดโอเพนซอร์ส และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น งาน Open Source Expo และ Focus Group เป็นต้น
2.มีโลโก้ของบริษัทปรากฏในกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดโอเพนซอร์ส
3.ได้รับสิทธิในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ในเว็บไซต์ thaiopensource.org
4.ได้รับสิทธิในการเผยแพร่ข้อมูลไดเร็กทรอรี และสื่อต่างๆ ที่ทางซิป้าจัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมงาน
1.ยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สกับซิป้า เพื่อนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ
2.ยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางซิป้า
3.ยินดีตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการของซิป้า เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดทำโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีการสมัคร
ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มรับสมัครแล้วส่งกลับ phongsak.ko@sipa.or.th
ระยะเวลาในการรับสมัคร ตอนนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2552
ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก 1 มิถุนายน 2552

รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม : http://opensource.sipa.or.th/project/promote-52

การติดต่อ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)
ฝ่ายโอเพนซอร์ส หมายเลขโทรศัพท์ 0 2576 1491- 4 ต่อ 545
e-mail : phongsak.ko@sipa.or.th

 

Comments are closed.