มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า) จัดอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สหลายหลักสูตรให้กับครู-อาจารย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

ลำดับ หลักสูตรอบรม วัน/เดือน/ปี ปิดรับลงทะเบียน หมายเหตุ
1 การใช้งาน OpenOffice.org ขั้นพื้นฐาน 11-13 พฤษภาคม 2552 ปิดลงทะเบียน ปิดลงทะเบียน
2 การใช้งาน Ubuntu Linux ขั้นพื้นฐาน 14-15 พฤษภาคม 2552 7 พฤษภาคม 2552 เหลืออีก 21 ที่นั่ง
3 หลักสูตร Linux System Admin 20-22 พฤษภาคม 2552 15 พฤษภาคม 2552 เหลืออีก 18 ที่นั่ง
4 หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Drupal 15-16 มิถุนายน 2552 8 มิถุนายน 2552 เหลืออีก 15 ที่นั่ง
5 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle 17-19 มิถุนายน 2552 10 มิถุนายน 2552 เหลืออีก 13 ที่นั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 08-7099-0005 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://opensource2day.com/

Comments are closed.