ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ชื่อว่า l-recovery โดยทำการ download ได้ที่

http://forum.ubuntuclub.com/forum/topic,15199.0.html

โดยโปรแกรมดังกล่าวสามารถกู้ข้อมูลที่ถูกลบจาก Flash Drive, External Harddisk, Memory Card และ Digital Camera ได้

ในส่วนของการติดตั้งเมื่อ download โปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วจะได้ไฟล์ .zip มา 1 ไฟล์ให้ทำการ
– click ขวาแล้วเลือก แตกแฟ้มออกมาที่นี่
รูปภาพ
– double click เข้าไปใน folder ที่เพิ่งทำการ extract
– ทำการติดตั้งโปรแกรมโดย double click ที่โปรแกรม foremost และ l-recovery ตามลำดับเพื่อติดตั้ง
รูปภาพ

ในส่วนของการเรียกใช้งาน
– ไปที่เมนู เครื่องมือระบบ
– เลือก L-Recovery V1.0
รูปภาพ
การตั้งค่า
– Source ให้เลือกสื่อที่เราต้องการจะกู้ข้อมูล
– Destination ให้เลือก folder ปลายทางที่เราจะใช้เก็บไฟล์ที่กู้ได้สำเร็จ
เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กด START เพื่อเริ่มต้นกู้ไฟล์
รูปภาพ

Comments are closed.