โดยปกติเลเยอร์ของภาพใน GIMP จะมีลักษณะโปร่งใส่ คือเมื่อลบสีออกไปแล้ว จะต้องมองเป็นภาพที่อยู่ในเลเยอร์ที่อยู่ต่ำกว่า การที่ลบภาพแล้วปรากฏเป็นสีของพื้นหลังแทนที่จะมองเห็นภาพของเลเยอร์ด้านหลัง มีความเป็นไปได้ว่า Alpha Channel ของเลเยอร์ดังกล่าวนั้นหายไป ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยไปที่กล่องเลเยอร์ด้านขวา ให้คลิกขวาที่เลเยอร์ที่มีปัญหา จากนั้นเลือก เพิ่มแชนเนลอัลฟา

1.การลบภาพโดยไม่มีแชนเนลอัลฟา

รูปภาพ

2.เพิ่มแชนเนลอัลฟา โดยคลิกขวาที่เลเยอร์ที่ต้องการ เลือก เพิ่มแชนเนลอัลฟา

รูปภาพ

3.เมื่อลบจะพบว่าสามารถมองเห็นทะลุด้านหลังได้ เพราะมีแชนเนลอัลฟาแล้ว

รูปภาพ

Comments are closed.