การลบไฟล์ใน Flash drive นั้น Suriyan จะไม่ได้ลบทิ้งไปจากไดรว์โดยทันที เพราะ Suriyan จะสร้างถังขยะไว้ในไดรว์เดียวกัน และบรรจุไฟล์ที่ถูกลบไว้ในโฟลเดอร์นั้น พื้นที่ของไดรว์จึงไม่เพิ่มขึ้น

วิธีแก้ไขคือเมื่อจะถอดไดรว์ออก ให้ถอดด้วยวิธีที่ถูกต้องคือ คลิกขวาที่ไดรว์แล้วเลือก เอาไดรว์ออกอย่างปลอดภัย หรือถ้าต้องการลบโฟลเดอร์ถังขยะในไดรว์ ให้เข้าดับเบิลคลิกเข้าไปที่ไดรว์ จากนั้นที่โปรแกรมจัดการแฟ้ม คลิกที่เมนูมุมมอง > แสดงแฟ้มซ่อน

รูปภาพ

จากนั้นลบโฟลเดอร์ที่มีชื่อขึ้นต้นว่า .Trash ให้หมด

รูปภาพ

Comments are closed.