1. ในโปรแกรมจัดการเครื่องพิมพ์ เมื่อทำการเพิ่ม Printer จะมีให้เลือกค้นหา Driver ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งพอที่จะแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้
  2. ถ้ายังไม่สามารถหา driver ใน suriyan ได้ก็ยังมีแหล่งที่รวบรวม driver ของ printer สำหรับ linux คือ http://www.openprinting.org/printers ซึ่ง driver รุ่นที่เราต้องการอาจหาได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว
  3. กรณีที่ไม่สามารถหา driver ได้จริงๆ อาจต้องใช้ driver ของ printer รุ่นที่ใกล้เคียงมาติดตั้งแทน ซึ่งอาจจะพิมพ์งานแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ หรืออาจจะใช้งานแทนกันได้ในบางส่วน หรือไม่ได้เลยจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของ hardware ว่าแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหน
    แนะนำ: ควรหาข้อมูลจากผู้ผลิตหรือจากอินเตอร์เน็ตก่อนซื้อ printer มาติดตั้ง

Comments are closed.