ต้องใช้โหมด Recovery ในการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

  • เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ที่หน้าจอเลือกระบบปฏิบัติการ เลือกบรรทัดที่มีข้อความต่อท้ายว่า Recovery mode

รูปภาพ

  • ระบบจะบูตเข้ามาที่หน้าตัวเลือก ให้เลือกตัวเลือกสุดท้ายที่เขียนว่า root โดยกดลูกศรลงแล้วกด enter

รูปภาพ

  • ระบบจะเข้าสู่โหมดบรทัดคำสั่ง
  • พิมพ์คำสั่ง

ls /home

เพื่อดูชื่อผู้ใช้ที่จะทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน

รูปภาพ

  • พิมพ์คำสั่ง

passwd ชื่อผู้ใช้

ระบุชื่อผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

  • จากนั้นระบบจะถามหารหัสผ่านใหม่ พิมพ์รหัสผ่าน ที่ต้องการแล้ว Enter
  • ระบบจะถามรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง ให้พิมพ์ลงไปแล้ว Enter
  • หากถูกต้องระบบจะแจ้งว่า passwd: password updated successfully

รูปภาพ

  • เสร็จแล้วให้รีสตาร์ทเครื่องโดยพิมพ์คำสั่ง

reboot

รูปภาพ

Comments are closed.