เมื่อมีวัตถุตั้งแต่ 2 ชิ้นวางในลักษณะซ้อนทับและต้องการแก้ไขลับดับนั้น ให้ใช้ปุ่มดังภาพ โดยปุ่มในกลุ่มดังกล่าวมีดังนี้

รูปภาพ

  1. ยกส่วนที่เลือกลงไปหลังสุด
  2. ยกส่วนที่เลือกลงไป
  3. ยกส่วนที่เลือกขึ้นมา
  4. ยกส่วนที่เลือกขึ้นมาหน้าสุด

รูปภาพ

Comments are closed.