โดยปกติ icinga สามารถ monitor service ที่เป็นแบบ public บน windows ได้อยู่แล้วเช่น Web Server (http,https), file server (ftp), mail (smtp,pop3,imap) เป็นต้น หรือ service ที่มีการเปิด port listening ไว้ก็จะสามารถ monitor ได้ทั้งหมด แต่ถ้าหากเป็น service ที่เป็น private เช่น ถ้าต้องการเช็ค service explorer นั้นทำงานอยู่รึเปล่านั้น จะไม่สามารถใช้ service แบบ public มา monitor ได้ ดังนั้นต้องติดตั้ง agent บนเครื่อง windows และคุยผ่าน agent แทน โดย icinga สามารถที่จะ monitor private service เครื่องที่เป็น windows ได้ผ่าน plugin check_in ของโปรแกรม Nagios บน icinga server และ plugin check_in ก็จะไปคุยกับ agent ที่ติดตั้งบน windows ชื่อว่า NSClient++ ซึ่งจะรองรับเฉพาะ windows ที่เป็น 64 bit หรือเป้าหมายจริงๆ นั้นเขาจะทำมาเพื่อใช้ monitor ใน windows server เสียมากกว่ามา monitor windows ที่เป็น desktop โดยจะสามารถ monitor ดังนี้

 • Memory usage
 • CPU load
 • Disk usage
 • Service states
 • Running processes
 • อื่นๆ

ในตัวอย่างบทความนี้จะมี

 • icinga server 1 host IP:192.168.56.104 hostname:icinga OS: Ubuntu Server 14.04.1 LTS
 • windows 7 x64 อีก 1 host IP 192.168.56.101 hostname:admins-PC OS: Windows 7 Ultimate x64

เรามาติดตั้ง agent NSClient++ ที่ host windows 7 x64 กันก่อนโดยไป download ที่ หน้าเว็บโครงการ nsc plus และทำการติดตั้งโดยเลือกตามรูป

ในช่อง NSClient password ให้ใส่ password ไว้สำหรับ host icinga server มาเชื่อมต่อ และให้ติดถูกดังรูปด้านล่าง

ไปที่ host icinga server แล้วเพิ่ม config ในส่วนของ windows

sudo vi /etc/icinga/objects/windows.cfg

ให้ใส่ค่าดังนี้

#กำหนดชื่อ host และ ip-address เครื่อง agent windows
define host{
    use       generic-host
    host_name    admins-PC
    alias      My Windows
    address     192.168.56.101
    }

#ตรวจสอบ UPTIME หรือ ระยะเวลาที่ agent ทำงานมาตั้งแต่เปิดเครื่องครั้งล่าสุด
define service{
    use           generic-service
    host_name        admins-PC
    service_description   Uptime
    check_command      check_nt!UPTIME
    }

#ตรวจสอบ Load ของ CPU
define service{
    use           generic-service
    host_name        admins-PC
    service_description   CPU Load
    check_command      check_nt!CPULOAD!-l 5,80,90
    }

#ตรวจสอบการใช้งาน Memory
define service{
    use           generic-service
    host_name        admins-PC
    service_description   Memory Usage
    check_command      check_nt!MEMUSE!-w 80 -c 90
    }

#ตรวจสอบเนื้อที่บน Drive C
define service{
    use           generic-service
    host_name        admins-PC
    service_description   C:\ Drive Space
    check_command      check_nt!USEDDISKSPACE!-l c -w 80 -c 90
    }

#ตรวจสอบ Web Service
define service{
    use           generic-service
    host_name        admins-PC
    service_description   W3SVC
    check_command      check_nt!SERVICESTATE!-d SHOWALL -l W3SVC
    }

#ตรวจสอบ process Explorer.exe
define service{
    use           generic-service
    host_name        admins-PC
    service_description   Explorer
    check_command      check_nt!PROCSTATE!-d SHOWALL -l Explorer.exe
    }

จากนั้นให้ไปแก้ไขค่า plugin check_nt

sudo vi /etc/nagios-plugins/config/nt.cfg

แก้ไขดังนี้

# 'check_nt' command definition
define command {
    command_name  check_nt
    command_line  /usr/lib/nagios/plugins/check_nt -H $HOSTADDRESS$ -s password -p 12489 -v $ARG1$ $ARG2$
}

# 'check_nscp' command definition
define command {
    command_name  check_nscp
    command_line  /usr/lib/nagios/plugins/check_nt -H $HOSTADDRESS$ -s password -p 12489 -v $ARG1$ $ARG2$
}

แล้วทำการ restart service icinga

sudo service icinga restart

แล้วเข้าไปดูใน Web UI ของ icinga server โดยในตัวอย่างจะพิมพ์ URL: http://192.168.56.104/icinga เมื่อเข้ามาให้คลิ๊กที่ Host Details ที่ menu ด้านซ้ายมือ จะเห็นมี 2 host คือ host icinga server เอง และ host admins-PC ดังรูป

และคลิ๊กที่ Service Detail ที่ menu ด้านซ้ายมือ ที่ host admins-PC จะเห็นว่า Service ทั้งหมดนั้นมี STATUS OK ทั้งหมดนั้นหมายความว่าเราสามารถ monitor service private ที่เราได้ทำการ config ไว้ที่ host icinga server ได้ทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม – เอกสารการใช้งาน icinga

Comments are closed.