เมื่อมีความจำเป็นเกี่ยวเนื่องกัน 2 งาน ต้องนำมาเชื่อมต่อกัน ก็สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกเลือกงานจำนวน 2 งานที่ต้องการจะเชื่อมต่อกัน
  2. คลิกที่ไอคอน “Link Task” งานทั้งสองก็จะเชื่อมต่อกัน

รูปภาพ

Comments are closed.