ในการทำงานกับไฟร์วอลล์ เรื่องการ Backup เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญกับผู้ดูแลระบบหรือแม้ผู้ติดตั้งระบบอย่างมาก ถ้าหากสมมติว่า เกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆ ไฟร์วอลล์เราเกิด Harddisk เสียขึ้นมา แล้วเราจำเป็นจะต้องกู้คืนระบบกลับมาให้เร็วที่สุด แล้วบังเอิญว่าไม่มีไฟล์ Backup ด้วย เราจะทำยังไงให้ระบบกลับมาทำงานได้เหมือนเดิม อันดับแรกเลยก็ต้องเปลี่ยน Harddisk แล้วลงระบบปฏิบัติการใหม่ใช่ไหมครับ จากนั้นเราก็ต้องเข้าไปนั่งคอนฟิกทีละเมนู ทีละบรรทัด จนกว่าจะครบ ซึ่งก่อให้เกิดการเสียเวลาอย่างมาก และเสี่ยงต่อการคอนฟิกผิดพลาดด้วย ดังนั้นในบทความนี้ผมจะเสนอวิธีการ Backup การตั้งค่าอุปกรณ์ของเราเอาไว้ ครับ

ไปที่คำสั่ง Diagnostics เลือก Backup/Restore

วิธีการเลือกเมนู

จากนั้นจะเห็นเมนูตามภาพด้านล่าง

เมนูการ backup-restore

  • Backup area : จะเป็นดรอปดาวน์ให้เราเลือกว่าเราจะ Backup อะไรบ้างโดยเราสามารถเลือกเป็นบางส่วนได้ เช่น Aliase, DHCP server, NAT, Firewall Rules ส่วนนี้ผมแนะนำให้เลือกเป็น All ครับ
  • Do not backup package information : ส่วนนี้ให้ปล่อยว่างไว้ครับ
  • Encrypt this configuration file : ถ้าหากเราต้องการที่จะเข้ารหัสไฟล์นี้ก็คลิกเครื่องหมายถูกไปได้เลยครับ
  • Do not backup RRD … : ส่วนนี้ให้คลิกเครื่องหมายถูกไว้ ถ้าไม่อย่างนั้นไฟล์คอนฟิกที่เราจะได้ มันจะมีขนาดใหญ่ เพราะรวม
    RRD Database เข้าไปด้วย

จากนั้นคลิกที่ Download configuration เพื่อจัดเก็บไฟล์คอนฟิกครับ

สำหรับวิธีการ Restore

  • Restore area : เลือก เป็น All ครับ หรือจะเลือกเป็นบางส่วนก็ได้ หากในขั้นตอนการ Backup ของเราเลือกเป็นแค่เพียงบางส่วน จากนั้นกด Browse เพื่อเลือกไฟล์คอนฟิกจากการ Backup ข้างต้น
  • Configuration file is encrypted : ถ้าเราได้เข้ารหัสไฟล์จากขั้นตอนการ Backup คลิกเลือกที่เมนูนี้แล้วใส่ รหัสผ่านครับ
    จากนั้นกด Restore configuration

เราก็จะได้คอนฟิกเดิมกลับมาทั้งหมดดังเดิม

Comments are closed.