การที่เราจะ Migrate ข้อมูล, ทำ Replicate Zimbra LDAP Server, เชื่อมต่อกับ User จาก AD หรือจะดูข้อมูล Zimbra ผ่าน ldap browser เราต้องรู้ URL, User และ Password ของ Zimbra ก่อน แล้วเราจะรู้ได้ยังไงมาดูกัน
เริ่มด้วยการเข้าระบบด้วย zimbra user
su - zimbra
จากนั้น get ค่า url โดยใช้คำสั่ง
zmlocalconfig -s ldap_master_url
ดังตัวอย่าง
url
ต่อไป get ค่า Bind dn หรือ user มาดูกันบ้าง
zmlocalconfig -s zimbra_ldap_userdn
ดังตัวอย่าง
userdn
จากนั้นเราก็มาดูในส่วน Password กันต่อ โดยใช้คำสั่ง
zmlocalconfig -s zimbra_ldap_password
ดังตัวอย่าง
password
ลองนำค่าที่ได้ มาลองใช้งานผ่าน JXplorer กัน เมื่อค่าถูกต้องจะเห็นข้อมูล zimbra ldap ตัวอย่างดังรูป
jxplorer

Comments are closed.