มหาวิทยาลัยศรีปทุมตื่นตัวเรื่องลิขสิทธิ์ จัดกิจกรรมเสวนาในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ในหัวข้อ โอกาสของการแบ่งปันทรัพย์สินทางปัญญา โดยหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับ Creative Commons เพื่อให้เข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์มากยิ่งขึ้น

โดยภายในงานประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆดังนี้

  • บทบาทของ Creative Commons ต่อเสรีภาพอินเทอร์เน็ต
  • กระแส Creative Commons ต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ไทย
  • Creative Commons ต่อ ลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ไทย
  • กรณีศึกษาของ Creative Commons ต่ออุตสาหกรรมธุรกิจ

ภายในงานมีผู้เข้าร่วมค่อนข้างบางตา อาจเพราะการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ทั่วถึงดี แต่อย่างไรก็ตามเนื้อหาภายในงานก็ครบถ้วนสมบูรณ์ดี ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี สำหรับการส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในบ้านเรา

Comments are closed.