หลังจากติดตั้งและปรับแต่งระบบเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว เรามาดูวิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้และ Tenant/Project กันบ้างครับ ให้ Login เข้าไปยัง Dashboard และเข้าไปที่รายการ Identity → Project เลือก Create Project

null

ที่ช่อง Name ให้ตั้งชื่อโปรเจค ในโปรเจคอาจมีผู้ใช้หลายคนที่ใช้งานร่วมกัน การคิดปริมาณการใช้บริการก็จะอิงตาม Project ได้

null

กำหนดโควต้าต่าง ๆ ให้กับ Project เช่นจำนวน Instance ที่สร้างได้ จำนวนหน่วยความจำรวมที่สามารถใช้ได้ จำนวนVirtual CPU (VCPUs) รวมที่สามารถใช้ได้ การกำหนดค่าเหล่านี้ต้องอย่าลืมพิจารณาถึงสมรรถนะโดยรวมของระบบตามความเป็นจริง เสร็จแล้วกด Create Project

null

ที่ Identity → Users เลือก + Create user
null

กรอกข้อมูล Username, Password และเลือกว่าสังกัดโครงการไหนในช่อง Primary Project กดปุ่ม Create User
null

ทดลองLogin ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่เพิ่งสร้าง
null

null

Comments are closed.