โปรแกรม Dia ถูกสร้างขึ้นเพื่อการสร้าง Diagram โดยเฉพาะ ดังนั้นการตกแต่งจะไม่สามารถทำได้มากนัก หากต้องการจะตกแต่งโดยละเอียด อาจต้องใช้โปรแกรมภายนอกช่วย โดยจะต้อง Export งานเป็น .svg ก่อน จากนั้นเราสามารถนำไฟล์ .svg ที่ได้ไปทำต่อใน Inkscape ได้ทันที เพราะเป็นประเภทไฟล์ที่ Inkscape รองรับ

Comments are closed.