จากตอนที่แล้ว (สร้าง Memo Workflow ใช้เองกันเถอะ ตอนที่ 1) เราได้ทำการสร้าง Workflow Template ขึ้นมาแล้วนะครับ แต่ว่าตอนนี้ยังนำไปใช้งานไม่ได้นะครับ ต้องทำการ Config ก่อนถึงจะใช้งานได้

null

ก่อนอื่นต้องขออธิบาย เรื่อง Workflow กับ Form ก่อนนะครับ ซึ่งขั้นตอนในการออกแบบ Form สำคัญพอๆ กับการสร้าง เส้นทางของ Workflow เลยนะครับ เช่น ถ้าหากว่ามีแต่เส้นทางของ Workflow แล้ว ไม่มี Form เวลาใช้งาน ก็จะไม่ทราบว่า รายละเอียดของ Workflow คืออะไร ขออนุมัติอะไรเป็นต้น ดังนั้น Workflow จะต้องประกอบด้วย Form เสมอนะครับ ในตัวอย่างจะมีการทำ Form ทั้งหมด 4 Form ด้วยกันนะครับ คือ

  • mmwf:submitStartTask -> ฟอร์มสำหรับ Start Workflow นะครับ (ใช้กรอกข้อมูลตอน Start Flow)
  • mmwf:reviewerTask -> ฟอร์มสำหรับ Review เอกสารนะครับ
  • mmwf:approverTask -> ฟอร์มสำหรับการ Approve เอกสารนะครับ
  • mmwf:acknowledgeTask -> ฟอร์มสำหรับรับทราบนะครับ

สำหรับการทำ Workflow แล้วนอกจากจะต้องทำ Form ขึ้นมา ยังต้องมีการกำหนดผู้ที่จะทำการ Review/Approve เอกสารอีกด้วย ดังนั้นในตัวอย่างจะต้องทำการ กำหนด ผู้ที่จะต้องทำการ Approve ให้ครบทุก Task ครับ เริ่มต้นโดยการคลิกที่ Start Task ก่อนนะครับ จากนั้นในแถบของ Properties  Main Config ให้ใส่ข้อมูลในช่อง Form Key เป็น mmwf:submitStartTask

null

คลิกที่ Task Reviewer นะครับ ให้ทำการคลิกที่แถบของ Properties  Main Config ให้ใส่ข้อมูล Assignee เป็น jirayu นะครับ (jirayu เป็น User Name ใน Alfresco) ส่วนในช่อง Form Key ใส่เป็น mmwf:reviewerTask ตามรูปนะครับ

null

จากนั้นทำการกำหนด Config ค่าของ Task “Approver” และ Task “Acknowledge” ตามตัวอย่างข้างล่างนี้

Task “Approver”

  • Assignee: nichapa
  • Form Key: mmwf:approverTask

null

Task “Acknowledge”

  • Assignee: boripan
  • Form Key: mmwf:approverTask

null

ทำการ Save Workflow และทำการ Deploy เข้าสู่ Alfresco ครับ

Comments are closed.