ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมเข้าฟังการสัมมนา เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์และซอฟต์แวร์ โอเพ่นซอร์ส” ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องราชาวดี 1 โรงแรมเวียนนารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา ท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-215113-5 E-mail : sipakorat@hotmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Comments are closed.