สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเรื่อง “ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์กับแนวทางการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย” โดยมีการบรรยายที่น่าสนใจหลายหัวข้อ อาทิ “กฎหมายลิขสิทธิ์และการคุ้มครองซอฟต์แวร์ไทย” โดย คุณ เขมะศิริ นิชชากร หัวหน้าส่วนส่งเสริมงานลิขสิทธิ์ สำนักลิขสิทธ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา การบรรยายในหัวข้อ “การละเมิดลิขสิทธิ์ในอินเทอร์เน็ต” และ ” นโยบายซอฟต์แวร์ที่ดีในองค์กรธุรกิจ” โดย คุณวารุณี รัชตพัฒนากุล หัวข้อ “Open Sourece Software for everyday computing” โดย คุณอนุชิต ชโลธร Software Engineer สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ งานนี้เดินสายจัดมาแล้ว 5 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพ, เชียงราย, เชียงใหม่, ภูเก็ต และ หาดใหญ่ สำหรับจังหวัดในเขตภาคอีสาน ได้แก่ ขอนแก่น และนครราชสีมา พบกันต้นเดือนสิงหาคมนี้ ท่านใดอยากทราบเรื่องกฏหมายลิขสิทธิ์ การจัดการซอฟต์แวร์ในองค์กร ตลอดจนการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในชีวิตประจำวัน ห้ามพลาดเด็ดขาด!

Tagged .

Comments are closed.