มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่ (SUT-MOTS: SUT Mobile Online Test system) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้นสอง อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบการสอบเคลื่อนที่ สำหรับครู-อาจารย์เพื่อนำไปใช้สำหรับการวัดผลแบบออนไลน์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาน ศึกษาอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่การใช้ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมที่เป็นโอเพ่นซอร์สให้มากขึ้น

SUT-MOTS ใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์และโปรแกรมทั้งหมดเป็นโอเพนซอร์ส ใช้ได้ฟรีไม่ต้องเสียเงิน ผู้ใช้งานที่เป็นผู้ออกข้อสอบและประมวลผลสอบไม่จำเป็นต้องศึกษาการใช้งาน ลินุกซ์มาก่อน ส่วนผู้ติดตั้งระบบในห้องสอบต้องทราบการทำงานของลินุกซ์บ้าง เช่นการกำหนดไอพีให้แลนด์การ์ดเป็นต้น การติดตั้งระบบทำได้ง่ายเพราะโปรแกรมติดตั้งเป็นภาษาไทย นอกจากนี้ ยังได้ออกแบบเพื่อให้ตัวข้อสอบและผลการสอบมีการเข้ารหัสด้วยระบบคีย์คู่อย่างดี จึงสามารถนำข้อสอบไปสอบยังสถานที่ห่างไกล ซึ่งเหมาะสำหรับการสอบที่อยู่นอกสถานที่อีกด้วย

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรมเป็น ครู อาจารย์  หรือเจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมในการสอบแบบออนไลน์ จำนวน 55 คน ต่อรุ่น ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  มีการแจกแผ่นโปรแกรมท่านละ 1 ชุด เลี้ยงอาหารว่างและอาหารกลางวัน สนใจติดต่อสอบถาม และลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ http://linux.sut.ac.th/training/trainmots/

Comments are closed.