การกำหนดงานย่อยให้กับงานหลักเป็นการกำหนดงานใดๆ ให้อยู่ภายใต้งานที่ต้องการให้เป็นงานหลักทำได้โดย

  • สร้างหัวข้อในบรรทัดถัดลงมาจากหัวข้อหลัก

รูปภาพ

  • คลิกบรรทัดที่เราต้องการกำหนดเป็นงานย่อยให้เป็นแถบสีดำ

รูปภาพ

  • click ไปที่ไอคอน indent ก็จะได้งานย่อยที่ต้องทำภายใต้งานหลัก

รูปภาพ

ได้งานย่อย

รูปภาพ

Comments are closed.