สามารถทำได้โดยการ export filter ดังนี้

วิธีการ export filter
1.ไปที่เมนู File เลือก Open แล้วทำการ load ไฟล์เข้ามาในโปรแกรม
2.ที่ side panel ให้เลือกรูปแบบของไฟล์ input ที่ต้องการใช้งาน
3.เลือกไปที่ Filters

รูปภาพ

4.เพิ่ม Filters และทำการปรับแต่ง Filters ตามต้องการ

รูปภาพ

5.ถ้าต้อง save filter ให้ทำการ click ไปที่ไอคอน Save Script As ใต้ส่วน Active Filters แล้วเลือกตำแหน่งที่จะ save รูปแบบ Filters

รูปภาพ

วิธีการ import filter
1.ไปที่เมนู File เลือก Open แล้วทำการ load ไฟล์เข้ามาในโปรแกรม
2.ที่ side panel ให้เลือกรูปแบบของไฟล์ input ที่ต้องการใช้งาน
3.เลือกไปที่ Filters
4.เลือก Open Script แล้วทำการ load ไฟล์ Filters ที่เราได้ save เอาไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า แล้วเลือก Open จะสามารถ load Filters ที่ save เอาไว้เข้ามาใช้งานได้

รูปภาพ

Comments are closed.