การกำหนดมุมมองของรูปสี่เหลี่ยม 3มิติในโปรแกรม Inkscape นั้น จะขึ้นอยู่กับจุดนำสายตาที่ใช้ในการวาดภาพแบบ Perspective โดยการวางจุดนำสายตาของสี่เหลี่ยม 3มิติในโปรแกรม Inkscape สามารถวางได้ดังภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.