สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการตัดต่อภาพยนต์แบบมืออาชีพ จากกล้อง VDO คุณภาพสูงหรือกล้องธรรมดาวันนี้
ผมมีโปรแกรมดี ๆ ที่ใช้ในการตัดต่อมานำเสนอ โปรแกรมที่ว่ามีชื่อว่า Cinelerra เป็นโปรแกรมประเภท video editor ขั้นสูงและดีเหมาะสำหรับสร้าง storyboard  หรือการเรียบเรียงเนื้อหาบนระบบปฏิบัติการ Linux โดย

โปรแกรมรองรับสามารถ Capture Vdo แบบ Realtime และสามารถ Edit compositing และสามารถทำ
VDO คุณภาพสูงในระดับ high definition (hd) และรองรับ H.264 รวมถึงมีความสามารถในการใช้งานร่วม
กับ Libary 3D อย่าง OpenGL ด้วย
 
cinelerra_screenshot  
รูปแสดงโปรแกรม Cinelerra

cinelerra_editando-500x312

3202938082_50e02ae1e9

รูปแสดงการตัดต่อดัวย Cinelerra

Download : http://cinelerra.org/getting_cinelerra.php

    สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการตัดต่อภาพยนต์ดัวยตัวเอง Cinelerra เป็น Opensource Software ที่น่านำมาใช้
1 โปรแกรม และในส่วนของราคาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้าน Software แต่อาจจะใช้ยากไปนิดสำหรับมือใหม่

Comments are closed.