โปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์จะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อปรับข้อมูลรายการซอฟต์แวร์ ดังนั้นการที่ไม่พบรายชื่อซอฟต์แวร์ที่ต้องการมีความเป็นไปได้ว่า อาจยังไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต วิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดคือ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้วเริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่

Comments are closed.