บังเอิญได้รวบรวมหลายความคิดเห็นและผมได้จับเป็นประเด็นได้เป็น 7 ข้อหลักๆ ซึ่งคนทั่วไปมักให้เหตุผลและความเห็นเกี่ยวกับ Suriyan และ Linux Desktop ซึ่งผมเองก็อยากทราบว่าชุมชนหรือผู้ที่ได้ทดสองใช้ Suriyan มาอย่างน้อยก็ 2 รุ่นแล้วมีความคิดเห็นอย่างไร ตอบตามความคิดเห็นของท่านครับ ไม่ต้องเอาใจทีมงาน ThaiOpenSource.org ครับ ปิดรับการโหวดปลายเดือนหน้าครับ

ปิดรับการโหวดปลายเดือนหน้าครับ สำหรับผลการโหวดอย่างไม่เป็นทางการดูต่อข้างล่างครับ ;)

Comments are closed.