ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ครับ ทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เปิดอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Drupal โดยเป็นการอบรมตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เริ่มตั้งแต่การติดตั้ง การใช้งาน ไปจนถึงการติดตั้งส่วนเสริมความสามารถต่างๆ สำหรับครั้งนี้เป็นหลักสูตรสองวันครับ โดยอบรมในวันที่ 8-9 ตุลาคมนี้

ท่านที่สนใจลงเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://register.ssup.homelinux.org/register/register2.php

Comments are closed.