กล่าว เข้าร่วมอบรมเพื่อความเข้าใจในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นให้สามารถใช้งานได้จริง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดจจะอบรมในหัวข้อ การใช้งานระบบ OrangeHRM Open Source 2.7 version ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เดือนที่อบรม : กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม 2555 อบรมทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ อาคารสินสาธร ถนนกรุงธนบุรี คลองสาน (รถไฟฟ้าสถานีกรุงธนบุรี) จำนวนผู้อบรมในแต่ละครั้ง ขั้นต่ำ 10 ท่าน รายละเอียดเพิ่มเติม http://tinyurl.com/ca7czt6

Comments are closed.