สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท บีเกียร์ จำกัด จัดอบรม Alfresco ระบบบริการจัดการเอกสารแบบโอเพนซอร์ส เพื่อนำไปใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารในองค์กร โดยจัดอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตร Alfresco for User เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้งาน Alfresco การประยุกต์ใช้งาน การนำเข้าเอกสาร และการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสาร การใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือและ tablet เป็นต้น
  2. หลักสูตร Alfresco for Implementer เป็นหลักสูตรที่เน้นในการอบรมให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถนำ Alfresco ไปประยุกต์ใช้งานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาของหลักสูตรจะเน้นไปที่การนำ Alfresco ไปใช้จัดการ content หรือ document ในแผนกต่างๆ เช่น ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายกฏหมาย, ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ในราคาพิเศษ 4,900 บาท (จากราคาปกติ 17,800 บาท) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bgear.co.th

Comments are closed.