จากโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์นที่ทาง thaiopensource.org เรา ได้จัดขึ้นมา ครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้ออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ด้วย Drupal CMS ให้กับภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ มหาวิทยาลัยมหิลด โดยเป็นการให้ความรู้กับคณะครูอาจารย์

ก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันครับ การอบรมใช้เวลาไม่มากนัก พอได้ความรู้กันอย่างเพียงพอ

DSCF1805

DSCF1809

DSCF1811

DSCF1812

Comments are closed.