รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ครั้งที่ 7/2552 ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และปลัดกระทรวงจากทุกกระทรวงเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้หารือแนวทางการสนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง โดยเน้นให้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์ และลดค่าใช้จ่าย ซึ่งประเด็นนี้กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการจะซื้อคอมพิวเตอร์ 1.4 ล้านเครื่อง หากได้งบประมาณไทยเข้มแข็ง 2 ถ้าใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส จะประหยัดงบประมาณได้มหาศาล โดยกระทรวงไอซีทีจะเร่งดำเนินการทั้งการส่งเสริมซิป้าจัดการเรื่องซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ส และจะของบประมาณไทยเข้มแข็ง 2 ประมาณพันล้านบาท เพื่อขยายโครงข่ายจีไอเอ็นให้ลงลึกถึงระดับอำเภอ จากปัจจุบันเชื่อมโยงถึงแค่ระดับจังหวัดเท่านั้น

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2552

Comments are closed.