โปรแกรม skype สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.skype.com/intl/en/get-skype/on-your-computer/linux/

รูปภาพ

สำหรับการติดตั้ง .deb ให้ดูจากหัวข้อ “ดาวน์โหลดโปรแกรมเป็นไฟล์ .deb จะสามารถติดตั้งได้อย่างไร” หลังจากติดตั้งแล้วให้เรียกใช้งานโดย

  • ไปที่เมนู > อินเตอร์เน็ต > Skype

รูปภาพ

Comments are closed.