การปรับโทนของไฟล์ video ที่เรามีอยู่ให้เป็นโทนขาวดำสามารถทำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้

1.ไปที่เมนู File เลือก Open แล้วทำการ load ไฟล์ video เข้ามาในโปรแกรม
2.ที่ side panel ในส่วนของ Video ให้เลือกรูปแบบของไฟล์ video ที่ต้องการใช้งาน

รูปภาพ

3.เลือกไปที่ Filters
4.ในส่วนของ Available Filters เลือก Colors > Luma only แล้วกดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่ม filter แล้วเลือก close

รูปภาพ

5.กำหนดขอบเขตที่ต้องการปรับความสว่างโดย A คือจุดเริ่มต้น B คือจุดสิ้นสุด
6.ก่อนจะทำการแปลงไฟล์ให้กำหนดรูปแบบของ output ด้วย ในส่วนของ Format บริเวณ side panel ด้านซ้ายว่าเราต้องการกำหนดรูปแบบไฟล์ output ว่าจะเป็นรูปแบบไหน

รูปภาพ

7.เมื่อกำหนดครบหมดทุกอย่างให้ click ที่ไอคอน Save Video แล้วกำหนดตำแหน่งที่จะ save ไฟล์แล้ว Save

รูปภาพ

Comments are closed.