สามารถทำได้ โดยใช้โมดูล Ajax http://drupal.org/project/ajax โดยมอดูลดังกล่าวนั้นสามารถทำให้ฟอร์มหลายๆ จุดบนเว็บกลายเป็น AJAX ได้อีกด้วย เช่น Login, comment, register

รูปภาพ

Comments are closed.